SƠN HIỆU ỨNG CÁT SAFARI SAND VỚI HƠN 1650 MÀU

300.000,0

Sơn hiệu ứng cát sa mạc Safari Sand là hệ sơn gốc nước, dạng sệt, hiệu ứng vân cát trên nền sơn sẽ tạo nên một không gian mới lạ, phá cách.