SƠN HIỆU ỨNG CASHMERE SILK – HƠN 1650 MÀU SẮC

290.000,0

Sơn Hiệu Ứng Cashmere Silk- sơn hiệu ứng vải lụa nhìn xa như 1 tấm vải lụa đang bay trong gió, có thành phần bột ngọc trai tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng.