SƠN CHUYỂN MÀU OMBRE – SƠN HIỆU ỨNG CHUYỂN MÀU

Giá gốc là: 400.000₫.Giá hiện tại là: 350.000₫.

Sơn chuyển màu, sơn nhà chuyển màu, sơn hiệu ứng chuyển màu Ombre là phương pháp chuyển màu sơn từ đậm tới nhạt, tạo nên ảo giác về chiều sâu và ánh sáng.